Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 23 stycznia 2018 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD „Zapiecek” odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr 10/I/2018, 11/I/2018 z dnia 4.01.2018 r.
    w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz nr 15/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 10/2017.
  6. Podjęcie uchwał zmieniających uchwały nr 16/I/2018, 18/I/2018, 20/I/2018 z dnia 4.01.2018 r. w sprawie wyboru operacji do finansowania oraz nr 21/I/2018 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o powierzenie grantu w ramach naboru nr 11/2017.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

                                           Przewodniczący Rady

                                        Ireneusz Demianiuk