Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 17 maja 2023 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Przedstawienie wniosku Beneficjenta w sprawie wydania opinii Rady.
  6. Dyskusja.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady LGD „Zapiecek”.
  8. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2023.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie  posiedzenia.

Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ireneusz Demianiuk