Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 9 listopada 2022 r.  (środa) o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach 4/2022, 5/2022, 6/2022 oraz 7/2022.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 4/2022, 5/2022, 6/2022 oraz 7/2022.
  6. Przedstawienie wniosku Beneficjenta w sprawie wydania opinii Rady.
  7. Dyskusja.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady LGD „Zapiecek”.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia

Ireneusz Demianiuk