Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 2 czerwca 2022 r. o godzinie 14.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach 2/2022 i 3/2022 oraz operacji własnych.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2022.
  6. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru 3/2022.
  7. Ocena operacji własnych.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia

Ireneusz Demianiuk