Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 15 lutego 2021 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w naborach nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021 oraz 3/2021.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia.       

Przewodniczący Rady

Ireneusz Demianiuk