Posiedzenie Rady LGD „ZAPIECEK”

Informujemy, że 1 lutego 2021 r. o godzinie 16.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” dotyczące oceny operacji własnych oraz grantów.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena operacji własnych.
  6. Ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach naboru nr 2/2020.
  7. Wolne wnioski i zapytania.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący posiedzenia

Ireneusz Demianiuk