Posiedzenie Rady LGD

Informujemy, że z powodu braku quorum zaplanowane na dzień 24 stycznia 2017 r. posiedzenie Rady LGD „Zapiecek” nie odbyło się.

W związku z powyższym posiedzenie Rady LGD rozpoczęte w dniu 9 stycznia 2017 r. będzie kontynuowane w poniedziałek 30 stycznia 2017 r. o godzinie 15.30 w biurze LGD „Zapiecek”.