Posiedzenie Rady

Informujemy, że 12 marca 2021 r. o godzinie 8.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii Rady LGD Zapiecek.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                       Przewodniczący posiedzenia

                                                                          Ireneusz Demianiuk