Posiedzenie Rady

Informujemy, że w czwartek 18 maja 2017 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad