Posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”

Informujemy, że 28 maja 2019 r. o godzinie 15.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Zapiecek”.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady LGD „Zapiecek”.
  2. Sprawdzenie prawomocności Rady do podejmowania decyzji.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Głosowanie nad porządkiem obrad.
  5. Ocena wniosków złożonych w ramach naboru nr 1/2019.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zamknięcie  posiedzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Przewodniczący Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ireneusz Demianiuk