Ponowny nabór na stanowisko – Specjalista ds. animacji i promocji

Zarząd LGD „Zapiecek” ogłasza nabór na stanowisko pracy – Specjalista ds. animacji i promocji.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę.
Wymiar czasu pracy – 1 etat.
Miejsce pracy – siedziba i biuro LGD „Zapiecek”, Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 8

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stanowisko: Specjalista ds. animacji i promocji

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 8, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji” w terminie do 24 czerwca 2016 r. do godz. 14.00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokona oceny ofert zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań minimalnych. Do dalszego postępowania konkursowego komisja konkursowa wybierze kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ocenę komisji konkursowej. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD „Zapiecek”.