Pojedź z nami na VIII Forum Kobiet Aktywnych!

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” w dniu 2 lipca organizuje wyjazd do Urszulina, gdzie odbędzie się VIII Forum Kobiet Aktywnych.

Forum Kobiet Aktywnych jest cyklicznym świętem kobiet aktywnych, miejscem spotkania i inspiracji. Forum promuje postawy kobiet kreatywnych, otwartych i energicznych, którym na sercu leży dobro środowiska lokalnego. Forum Kobiet Aktywnych to cykliczne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”. W tym roku poprzez warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne, koncerty, potańcówkę, kino letnie, grę terenową, pokaz mody folkowej, aktywności na łonie natury budowana będzie świadomość potrzeby powrotu do korzeni i odświeżenia tradycji oraz dawnych obyczajów.

Szczegóły tutaj:

  1. Termin: 2 lipca 2016 r. godz. 8.00 – powrót 18.30
  2. Organizator zapewnia bezpłatny przejazd oraz ubezpieczenie
  3. Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu:
    – lokalne liderki działające na terenie objętym wdrażaniem LSR
  4. Ilość uczestników: 50 osób

Zgłoszenia prosimy składać osobiście lub telefonicznie pod nr telefonu 83 352 16 00 do dnia 24 czerwca 2016 r. do godz. 14.00.
Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjeździe!