Podsumowanie wyjazdu studyjno-szkoleniowego 04-05.04.2019 r.

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. odbył się wyjazd studyjno-szkoleniowy na teren gmin Puchaczów i Urszulin, w którym wzięły udział panie z Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Zrealizowaliśmy intensywne szkolenie z zakresu kierowania grupą oraz sposobów rozwiązywania konfliktów. Trener zastosował różnorodne metody angażujące uczestników, panie pracowały w grupach, w parach, samodzielnie. Spotkania z KGW z gminy Puchaczów były okazją do rozmów i wymiany doświadczeń. Wiele radości sprawił uczestnikom wieczorny koncert podczas którego na scenie wystąpiły zespoły wykonujące pieśni i piosenki ludowe.

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Bądźmy aktywni”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.