Podsumowanie wyjazdu studyjnego 7-8.12.2018

O tym, że podróże kształcą nie trzeba nikogo przekonywać. W dniach 7-8 grudnia 2018 r. odbył się drugi wyjazd studyjny organizowany w ramach realizacji operacji własnej, poświęcony tematyce produktów lokalnych i tradycyjnych. W wyjeździe wzięło udział 30 osób. W programie wyjazdu znalazły się następujące miejsca: „Manufaktura Różana” w Starej Wsi, „Siedlisko Małgorzata” w Cholewiance, Gospodarstwo „Frux Solis” w Mikołajówce, Winnica „Dwór Sanna” w Wierzchowiskach, „Krasna Chata” w Wale. W każdym odwiedzanym miejscu uczestnicy zobaczyli jak wykorzystuje się lokalne zasoby i tworzy z nich produkty lokalne i tradycyjne (np. przetwory z płatków róż, chodniki tzw. pasiaki, naturalne soki owocowe, cydr rzemieślniczy, cebularz lubelski, wina).  Wszystkie produkty są sprzedawane z powodzeniem przez ich wytwórców, stały się dla nich źródłem dochodu. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać przesiębiorców, którzy opowiedzieli o swoich początkach, obecnej działalności, procesie certyfikacji. Wszyscy wzięli także udział w warsztatach przygotowania cebularzy lubelskich. Celem wyjazdu było ukazanie dobrych praktyk, uczestnicy podpatrzyli ciekawe rozwiązania, z pewnością część z nich uda się zastosować na naszym terenie.

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Bądźmy aktywni”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.