Podpisanie umowy na projekt współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim START

W dniu 18 czerwca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na realizację projektu współpracy „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim  START. Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” oraz Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.                      

Celem projektu współpracy jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Partnerów projektu poprzez budowę obiektów architektury i małej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy istniejących szlakach rowerowych, opracowanie, zakup i dystrybucję innowacyjnych materiałów promocyjnych, dzięki czemu wzrośnie potencjał turystyczny obszarów poszczególnych LGD.

W ramach projektu na obszarze LGD „Zapiecek” powstanie 4 miejsca rekreacji i wypoczynku w 4 miejscowościach: Tchórzew – gm. Borki, Brzozowica Duża – gm. Kąkolewnica, Komarówka – gm. Komarówka Podlaska, Domaszewnica – gm. Ulan-Majorat.

Zaplanowano również wydanie albumu i przewodników promujących obszar LGD „Zapiecek”. Wydawnictwa te posłużą promocji projektu współpracy i szlaku rowerowego Greenways na obszarze LGD „Zapiecek”.

Ponadto przeprowadzone będą innowacyjne działania promocyjne w postaci mapy interaktywnej oraz wyjazdów studyjnych po obszarach współpracujących LGD. W ramach projektu zostanie opracowana i udostępniona interaktywna mapa promująca walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne Szlaku Greenways (LGD „Zapiecek”) oraz Szlaku Ziemi Łukowskiej (obszaru LGD „RAZEM”) oraz z możliwością przybliżania i oddalania mapy, wyszukiwania i ukrywania wybranych warstw mapy, wyszukiwania obiektów oraz prezentowania informacji o nich wraz z fotografiami.