Podpisaliśmy umowę na projekt współpracy ,,Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”

W dniu 7 sierpnia 2023 r. podpisaliśmy umowę na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Rozwój oraz promocja turystyki rowerowej na obszarach partnerskich LGD”. Partnerami projektu są: LGD „Zapiecek”, LGD „Nasze Roztocze” oraz LGD „Horný Šariš – Minčol”.

Celem projektu współpracy jest wzrost znaczenia turystyki rowerowej w rozwoju przedsiębiorczości na obszarze partnerskich LGD poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej, realizację działań promocyjnych oraz wymianę dobrych praktyk.

W ramach projektu zaplanowano organizację rajdu rowerowego promującego turystykę rowerową oraz organizację trzydniowej wizyty studyjnej na obszarze partnerskiej LGD ,,Horný Šariš – Minčol” na Słowacji, której celem jest prezentacja i poznanie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych. Ponadto zostanie wydana polsko -słowacko publikacja w formie katalogu prezentującego dobre praktyki rozwoju przedsiębiorczości opartej na turystyce rowerowej i tworzeniu szlaków rowerowych.

Projekt współfinansowany jest przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.