Pierwszy wyjazd studyjny w ramach realizacji operacji własnej LGD „Zapiecek”

Dzień 27 września 2018 r. dostarczył niezapomnianych wrażeń uczestnikom wyjazdu studyjnego do ciekawych obiektów znajdujących się w powiatach: bialskim i parczewskim. Wyjazd miał na celu ukazanie dobrych  praktyk  w  zakresie  wykorzystania  potencjału  lokalnego danego miejsca i społeczności, wynikającego z jego atrakcyjności  kulturowej i historycznej. Program wyjazdu został opracowany przez Agencję Rozwoju Lokalnego. Na trasie wizyty znalazły się m.in.: Kraina Rumianku w Hołownie, Mleczna Wieś w Żeszczynce, Mizar Tatarski w Studziance,  Cerkiew Neounicka w Kostomłotach oraz Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu. W każdym ww. miejscu odbyło się spotkanie z przedstawicielami wizytowanych obiektów, lokalnymi liderami/animatorami społecznymi, którzy zaprezentowali dobre praktyki w zakresie wykorzystania potencjału danego miejsca o znaczeniu historycznym i kulturowym. Wyjazd był nie tylko ciekawy, obfitujący w liczne atrakcje, ale przede wszystkim bardzo kształcący. Uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób pomysły i zaangażowanie pojedynczych osób lub grup społecznych, mogą przełożyć się na sukces nie tylko ich samych, ale także całych miejscowości. Oglądając prezentacje lub słuchając opowieści zaangażowanych liderów, uczestnicy wyjazdu zgodnie doszli do wniosku, iż ciekawe pomysły, nawet w najmniejszej i najbardziej oddalonej od dużych miast wiosce, mogą dostarczyć mieszkańcom nie tylko satysfakcji osobistych, ale też być miejscem pracy dla wielu ludzi. Nie można oceniać, które z tych miejsc i działań zasługuje na większą uwagę, ponieważ każde z nich jest specyficzne, niepowtarzalne, wykorzystujące inne zasoby, walory historyczne i przyrodnicze, a nawet samą specyfikę położenia miejscowości. Natomiast jednoznacznie należy podkreślić, iż to ludzie tworzą te wszystkie ciekawe  miejsca oraz mimowolnie piszą historię swoich okolic. Można też o nich powiedzieć, iż są oni wszyscy cudownymi patriotami, potrafiącymi wziąć sprawy w swoje  ręce, od których inni mogą się dużo nauczyć.

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.