Ostatnie wolne miejsca na wyjazd studyjno-szkoleniowy w dniach 4-5.04.2019!

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. organizujemy wyjazd studyjno-szkoleniowy dla lokalnych liderów a w szczególności członków ludowych zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich i organizacji społecznych z terenu powiatu radzyńskiego.

W programie: spotkania z aktywnymi KGW z okolic Łęcznej (Turowola, Brzeziny, Puchaczów), występ lokalnych zespołów śpiewaczych oraz szkolenie, które poprowadzi doświadczony trener. Część szkoleniowa będzie świetną okazją do zdobycia nowej porcji wiedzy i umiejętności z zakresu kierowania grupą oraz sposobów rozwiązywania konfliktów.

Udział w wyjeździe jest bezpłatny. Uczestnicy mogą liczyć na ciekawy program i interesujące szkolenie. Zapewniamy transport, pełne wyżywienie, nocleg, opiekę przewodnika, ubezpieczenie. Wyjazd z Radzynia Podlaskiego w godz. porannych w czwartek (04.04), powrót w piątek (05.04) popołudniu.

Zgłoszenia na formularzu (do pobrania tutaj) należy złożyć w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, pon.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać na adres biuro@lgdzapiecek.pl do dnia 29 marca 2019 r. do godz. 14:00. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę: zamieszkanie na obszarze LGD, przynależność do grupy docelowej,  równowaga geograficzna uczestników, uzasadnienie podane w formularzu zgłoszeniowym.  Pierwszeństwo będą miały osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w wyjazdach studyjnych organizowanych przez LGD „Zapiecek”. Z jednej organizacji/KGW/zespołu śpiewaczego w wyjeździe może wziąć udział maksymalnie 2 osoby.  O zakwalifikowaniu się do udziału w wyjeździe uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 83 352 16 00. Liczba miejsc ograniczona!

Wyjazd jest organizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Bądźmy aktywni” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.