OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU „MÓJ POMYSŁ- MÓJ BIZNES – MÓJ SUKCES” (NABÓR III)

LGD „Zapiecek” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nabór III). Poniżej ostateczna  lista osób zakwalifikowanych do projektu.

Ostateczny protokół z II etapu rekrutacji do projektu_MMM_III nabór

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.