NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE „MÓJ POMYSŁ-MÓJ BIZNES-MÓJ SUKCES” (NABÓR I)

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór I).

Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.10.2017 do 06.11.2017 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu:

§  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw,

§  Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,

§  Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,

§  Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie.

w godzinach pracy poszczególnych biur.

 

Wnioski powinny być składane  wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości) Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie http://www.lfr.lublin.pl/projekty/moj-pomysl-moj-biznes-moj-sukces/ oraz stronach internetowych Partnerów projektu.