NABÓR WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA FINANSOWEGO (NABÓR III) w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Lubelska Fundacja Rozwoju ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dla uczestników projektu (nabór III). Wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie od 23.02.2018 do 08.03.2018 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

Dokumenty można składać w Biurze Projektu – siedzibie Lubelskiej Fundacji Rozwoju, ul. Rynek 7, 20-111 Lublin oraz w biurach Partnerów Projektu:
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw,
– Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, ul. Słowackiego 7, 23-210 Kraśnik,
– Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski,
– Lokalna Grupa Działania – Owocowy Szlak, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie
w godzinach pracy poszczególnych biur.
Wnioski powinny być składane wraz z biznesplanem oraz niezbędnymi załącznikami (zgodnie z
zapisami Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości).
Dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach. Szczegółowe informacje i wzory dokumentów dostępne są na stronie http://www.lfr.lublin.pl/projekty/moj-pomysl-moj-biznes-moj-sukces/ oraz stronach internetowych Partnerów projektu.