NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW – SZKOLENIA

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na szkolenia.

Termin składania wniosków: od 19.08.2019 r. do 06.09.2019 r.

Szczegóły w zakładce Nabory->Ogłoszenia