Nabór wniosków na utworzenie nowych przedsiębiorstw w obszarze turystyki

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 07.06.2019 r. do 21.06.2019 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.