Nabór na stanowisko pracy – Specjalista ds animacji i promocji

Zarząd LGD „Zapiecek” ogłasza nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. animacji i promocji.

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Miejsce pracy – siedziba i biuro LGD „Zapiecek”, Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 35/4

Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji /pobierz/

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. animacji i promocji” w terminie do 18 sierpnia 2017 r. do godz. 14.00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Po upływie terminu składania ofert, komisja konkursowa dokona oceny ofert zgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu, odrzucając oferty nie spełniające ustalonych wymagań minimalnych. Do dalszego postępowania konkursowego komisja konkursowa wybierze kandydatów, którzy uzyskali najwyższą ocenę komisji konkursowej. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej LGD „Zapiecek”.