Nabór na stanowisko „Specjalista ds. wdrażania LSR” – zmienione wymagania

Nabór na stanowisko „Specjalista ds. wdrażania LSR” – zmienione wymagania

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK”, z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ulicy Warszawskiej 35/4, ogłasza nabór otwarty na wolne stanowisko pracy.

Nazwa stanowiska pracy: specjalista ds. wdrażania LSR

Miejsce pracy: biuro LGD „Zapiecek”, Radzyń Podlaski ul. Warszawska 35/4

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Zatrudnienie: umowa o pracę

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek”, ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. wdrażania LSR” w terminie do dnia 1 października 2021 r. do godz. 14.00. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do biura LGD).

Zarząd LGD zastrzega sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Pełna treść ogłoszenia