Nabór na Podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej. Limit środków w ramach naboru wynosi 48 823,52 EUR (tj. 195 294,08 zł przy kursie 4,00 PLN/EUR). Wnioski o przyznanie pomocy można składać bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną do biura LGD „Zapiecek” od 4  do 20 kwietnia 2023 roku.

Informacji o naborze udzielają pracownicy biura LGD od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 pod nr telefonu 83 352 16 00.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.