Punkt informacyjny projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” na Dożynkach Gminno-Powiatowych w Ulanie-Majoracie

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza mieszkańców powiatu radzyńskiego. do udziału w projekcie „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces.”

Grupę docelową w projekcie stanowią osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej z terenu woj. lubelskiego pozostające bez pracy (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w KRS, CEIDG lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Ww. osoby należą co najmniej do jednej z grup:

  • osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby odchodzące z rolnictwa należące do jednej z powyższych grup.

Projekt zakłada trzy formy wsparcia:

  • wsparcie szkoleniowo-doradcze,
  • bezzwzrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej( 22 800,00 zł),
  • wsparcie pomostowe finansowe(900,00 zł/m-c) i niefinansowe w postaci doradztwa w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

O szczegółach projektu możesz dowiedzieć się na stoisku informacyjnym LGD „Zapiecek” podczas Dożynek Gminno-Powiatowych, które odbędą się 20 sierpnia 2017r. w Ulanie-Majoracie bądź w biurze LGD przy ul. Warszawskiej 35/4 (Manhatan) w Radzyniu Podlaskim, nr tel. 83 352 16 00.