„Mobilizowanie ludzi do działania w oparciu o wartości” – fotorelacja z wyjazdu studyjnego do Sandomierza 18-20.10.2019 r.

Wyjazd został zorganizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Kierunek dobre praktyki” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” oraz wsparcie procesu sieciowania lokalnych liderów poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.