„Mobilizowanie ludzi do działania w oparciu o wartości” – relacja z wyjazdu studyjnego w dn. 30.11-01.12.2019 r.

„Mobilizowanie ludzi do działania w oparciu o wartości” – relacja z organizacji wizyt studyjno-szkoleniowych na terenie działania LGD „Zapiecek” dotyczących dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie działalności organizacji pozarządowych/grup nieformalnych w dniach 30.11- 01.12.2019 r.

Dalsza część dobrych praktyk zapoczątkowanych w październiku w Sandomierzu, była kontynuowana na własnym terenie, czyli na obszarze działania LGD Zapiecek. Do ich zaprezentowania aktywne organizacje zgłosiły się same. Jako pierwsze promowało się KGW w Turowie. Piękna świetlica, aktywni mieszkańcy to niewątpliwe atuty miejsca. Przewodnicząca koła P. Jadwiga Cisak włączyła uczestników do wspólnych zajęć. Temat przedświąteczny zainspirował uczestników, którzy z wielkim zapałem i dużym efektem wykonywali kartki świąteczne. Kolejne warsztaty poprowadził  Pan Tadeusz Pietras. Jako historyk z zamiłowania i wykształcenia, zaciekawił grupę historią regionu. Na szlaku wizyty znalazło się Sanktuarium św. Antoniego . Uczestnicy obejrzeli budowle dwóch kaplic: drewnianą i późniejszą murowaną. Wg legendy św. Antoni pozostawił na miejscu objawienia ślad swojej stopy na sośnie. Z Turowa uczestnicy udali się do kąkolewskiego lasu, na uroczysko „Baran” zwane przez miejscową ludność „Małym Katyniem”. Jest to ważne miejsce o dużym znaczeniu historycznym. Tu obywały się stracenia żołnierzy AK, WiN-u i BCh, dezerterów oraz ludzi uznanych przez nową władzę za wrogów. Nie jest znana dokładna liczba osób rozstrzelanych w tym miejscu. Przekazy mówią o kilkuset ofiarach, ale padają też liczby większe – kilka tysięcy. Uroczysko jest miejscem znanym w Polsce, odwiedzanym przez ważne osobistości. 20 czerwca 2013 roku uroczystości uświetnił Prezydent RP Bronisław Komorowski, który złożył wieniec na symbolicznej mogile. Kolejne miejsce wspólnych działań lokalnych liderów to warsztaty kulinarne w Brzozowicy Dużej pod kierunkiem Pani Izy Kot. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się ze zrobieniem brzozowickich tertunów z soczewicą wpisanych na listę produktów lokalnych. Pobyt uświetnił występ zespołu „Brzozowianki” oraz wspólna andrzejkowa zabawa. Kolejny dzień, czyli 1 grudnia rozpoczął się bardzo kolorowym i przepysznym śniadaniem w Domaszewnicy. KGW pod kierunkiem sołtyski – Pani Jadwigi Droś przygotowało się do przyjęcia grupy bardzo starannie. Warsztaty polegały na wykonaniu ozdób choinkowych. Wszyscy uczestnicy wspierani przez trenerki, podjęli się tego niełatwego zadania. Z niezwykłą starannością owijali styropianowe kule barwnymi wstążkami. Podsumowania i ewaluacji dokonał trener P. Jacek Gralczyk. Uroczysty obiad zakończył warsztaty i wizytę studyjną. Zarząd LGD „Zapiecek” bardzo dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w prezentacje dobrych praktyk w swoich organizacjach.

 

Wyjazd zorganizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Kierunek dobre praktyki” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” oraz wsparcie procesu sieciowania lokalnych liderów poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.