MAPA INTERAKTYWNA OBSZARU LGD „ZAPIECEK”


 Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” opracowała interaktywną mapę promującą walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i turystyczne na obszarze LGD „Zapiecek”.

Użytkownik ma możliwość przybliżania i oddalania mapy, wyszukiwania i ukrywania wybranych warstw mapy, wyszukiwania obiektów oraz prezentowania informacji o nich wraz z fotografiami.
Celem jest promocja Szlaku Greenways oraz Szlaku Ziemi Łukowskiej, zwiększenie zasięgu oddziaływania ich walorów, ułatwienie poruszania się po szlakach dla osób, które preferują wersję mapy on-line.

LINK DO MAPY INTERAKTYWNEJ

Opracowana i udostępniona mapa została zrealizowana w ramach realizacji projektu współpracy pt. „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” akronim „START”

Celem projektu jest rozwój atrakcyjności turystycznej i promocja szlaków rowerowych na obszarach LGD „ZAPIECEK” oraz LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Projekt „Szlaki turystyczne: atrakcje, rozrywka, trening” realizowany w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Partnerami projektu są: Lokalna Grupa Działania „ZAPIECEK” oraz Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.