Lokalni liderzy! Zapraszamy na wyjazd studyjno-szkoleniowy 29-31.03.2019!

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” zaprasza przedstawicieli ngo, lokalnych liderów, osoby aktywne w lokalnym środowisku z terenu powiatu radzyńskiego do udziału w bezpłatnym wyjeździe studyjn0-szkoleniowym w dniach 29-31 marca 2019 r. 

Jako organizatorzy zapewniamy przede wszystkim interesujące szkolenie prowadzone przez nietuzinkowego trenera o nieszablonowym podejściu do tematu, przewodnika podczas pierwszego dnia wyjazdu, który jest prawdziwym pasjonatem i kopalnią wiedzy o lokalnym środowisku oraz przyjemną atmosferę (oczywiście również transport, całodzienne wyżywienie, noclegi).

Naszym celem jest pokazanie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału lokalnego na przykładzie działalności organizacji pozarządowych w lokalnym środowisku.

Program:

29.03.2019:

Wyjazd z Radzynia Podlaskiego. Wizyta studyjna – spotkania z lokalnymi ngo w Leśnej Podlaskiej, Nowym Pawłowie, Terespolu.

30-31.03.2019:

Szkolenie z zakresu umiejętności interpersonalnych: cechy skutecznego lidera, kierowanie zespołem, skuteczna komunikacja w grupie, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie w wymiarze 16 godz.

Powrót do Radzynia Podlaskiego w godz. popołudniowych.

Zgłoszenia na formularzu (do pobrania tutaj) należy złożyć w biurze LGD „Zapiecek” (ul. Warszawska 35/4, 21-300 Radzyń Podlaski, pon.-pt. 7:30-15:30) lub przesłać na adres biuro@lgdzapiecek.pl do dnia 15 marca 2019 r. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę: zamieszkanie na obszarze LGD, przynależność do grupy docelowej, równowaga geograficzna uczestników, kolejność zgłoszeń. O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową lub telefoniczną.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 83 352 16 00. Liczba miejsc ograniczona!

Wyjazd jest organizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Bądźmy aktywni” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.