LGD „Zapiecek” na obradach Komisji Sejmiku Województwa Lubelskiego

Dnia 24 lutego 2020 r. Pani Prezes LGD „Zapiecek” Katarzyna Krupska-Grudzień oraz Skarbnik Zarządu Pani Eulalia Mikołajuk zostały zaproszone na obrady Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.

W obradach Komisji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Michał Mulawa. Podczas posiedzenia poruszane były m.in. sprawy związane z funkcjonowaniem LGD w województwie oraz wsparcie wielofunduszowe w ramach RLKS w kolejnym okresie programowania 2021-2027. Prezentację w imieniu wszystkich LGD przedstawił pan Zbigniew Pacholik – Prezes LGD „Zielony Pierścień”. Dyskusja toczyła się wokół 6 punktu programu: „Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako narzędzie na rzecz zintegrowanego rozwoju lokalnego”. Ustalono, iż temat RLKS-u będzie analizowany podczas planowania budżetu województwa.