LGD „Zapiecek” w Lublinie na Kongresie Organizacji Pozarządowych

17 grudnia Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” miała przyjemność uczestniczyć w Kongresie Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Lublinie.

Był on okazją do szczególnego uczczenia 150 – lecia Kół Gospodyń Wiejskich z ziemi lubelskiej. W zorganizowanym przez nas wyjeździe wzięły udział Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Ulan – Majoratu, Olszewnicy, Kąkolewnicy Południowej, Świerżów i Branicy Radzyńskiej – Kolonii. Spotkanie odbyło się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Uczestnicy mogli spróbować produktów tradycyjnych i regionalnych na specjalnie przygotowanym stanowisku. Atmosferę umilały występy artystyczne i wspólne kolędowanie.

Organizatorzy zapewnili uczestniczkom interesujące wykłady.  Jednym z nich było wystąpienie Pana Mateusza Winiarskiego Zastępcy Dyrektora Departamentu PROW, gdzie zostały przekazane informacje dotyczące wdrażania Programu LEADER. Pani Elżbieta Wójcik – Prezes Lubelskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego opowiedziała o sprzedaży bezpośredniej i jak dobrze promować lubelskie produkty tradycyjne zaś przedstawiciele KGW omówili najlepsze inicjatywy oraz współpracę z JST i innymi organizacjami.

W trakcie trwania Kongresu przeprowadzone zostały trzy konkursy : na najlepsze ciasto tradycyjne, na najlepszą potrawę wigilijną oraz na najlepszy stroik świąteczny. Do jury konkursu została zaproszona Pani Prezes Katarzyna  Krupska – Grudzień. W konkursie na najlepsze ciasto tradycyjne wyróżnienie otrzymała Pani Bożena Kordula za „Branickie ciasto czekoladowe z burakami”( Stowarzyszenie Ziemi Branickiej ) oraz Pani Janina Wardziak za „Racuchy z makiem” ( KGW Kąkolewnica Południowa ). Serdecznie gratulujemy.