Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

Zmiana niektórych treści LSR jest związana:

  • z wejściem w życie Wytycznej Nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020,
  •  z wnioskami organów LGD

Zgodnie z „Procedurą aktualizacji LSR” możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 21 lutego 2018.  do godziny 15.00 na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl.

Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo poniżej:

Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 – 2020