Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Planu działania

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym etapie konsultacji mających na celu dokonanie zmian w Planie Działania będącym załącznikiem do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” w perspektywie finansowej 2014-2020.

W odpowiedzi na propozycje złożone w ankietach wprowadziliśmy nowe zadania i zwiększyliśmy kwoty na wybrane działania. Prosimy o zgłaszanie swoich uwag na „Formularzu do zgłaszania uwag” w terminie do dnia 9 lipca 2020 r. na e-mail: biuro@lgdzapiecek.pl. Propozycję zmian (zaznaczone kolorem czerwonym) Planu działania znajdą Państwo poniżej:

Plan działania