Konkurs Wielkanocny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie Wielkanocnym organizowanym przez Województwo Lubelskie.

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:

  1. Najpiękniejsza Palma Wielkanocna;
  2. Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny;
  3. Najpiękniejsza Pisanka.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie lub dostarczenie osobiście pracy konkursowej przygotowanej zgodnie z wymaganiami określonymi regulaminie wraz z kompletnym zgłoszeniem pracy (załącznik nr 1, oraz załącznik nr 2), w terminie do dnia 31 marca 2022 roku. Każdy Uczestnik Konkursu może złożyć jedną propozycję pracy w każdej z kategorii.

Laureatom zostanie przyznanych 25 równorzędnych nagród finansowych w każdej z kategorii:

  1. w kategorii Najpiękniejsza Palma Wielkanocna 500 zł każda;
  2. w kategorii Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny400 zł każda;
  3. w kategorii Najpiękniejsza Pisanka300 zł każda;