Konkurs Cydrów Domowych Mistrz Cydru 2021

Zapraszamy do udziału w konkursie cydrów domowych „MISTRZ CYDRU 2021”. Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru z siedzibą w Mikołajówce 11, 23-250 Urzędów; zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku, VI Wydział KRS, pod numerem 0000537023. Celem konkursu jest ocena i promocja cydrów wyprodukowanych z soku jabłkowego.

Poniżej dokumentacja konkursowa.

Regulamin Konkursu Cydrów Domowych 2021

Załącznik nr 1 do regulaminu

Załącznik nr 2 do regulaminu