Kongres „Transformacja kulturowa w małych środowiskach”

Sobota 16 listopada 2019 r. na długo pozostanie w naszej pamięci. Tego dnia miało miejsce niecodzienne wydarzenie – odbył się Kongres „Transformacja kulturowa w małych środowiskach”, który przyciągnął bardzo liczne grono przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu radzyńskiego, a w szczególności Kół Gospodyń Wiejskich.

Na kongresie byli również obecni przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji odpowiedzialnych za kształtowanie kultury.  Paneliści w trakcie pierwszego panelu dyskusyjnego „Transformacja potrzeb i zasobów NGO działających w małych miejscowościach”, który moderował p. Jacek Gralczyk rozmawiali o zmianach w obszarze kultury na przestrzeni ostatnich lat. Swoimi doświadczeniami podzieliły się 4 panelistki – p. Alina Kryjak, p. Hanna Gołoś, p. Barbara Zalewska i p. Mieczysława Kulicka-Muszyńska. Do udziału w drugim panelu „Łączenie płci i pokoleń w działaniach w obszarze kultury” zaprosiliśmy p. Magdalenę Domańską, p. Ewę Śliwińską, p. Andrzeja Capa i p. Ireneusza Kaczorka. Panel poprowadził p. Krzysztof Martyniak. W gorącą dyskusję włączyła się publiczność. Z niecierpliwością czekamy na pierwsze w powiecie koło gospodarzy wiejskich/miejskich :).

Podsumowując oba panele należy stwierdzić, że życie społeczne kwitnie, nie jesteśmy w zapaści, jesteśmy w permanentnym rozwoju, powstają nowe inicjatywy, nowe grupy, powstają też grupy, które przeformułowują pewne schematy działania, teraz koła gospodyń wiejskich nie chcą nazywać się już KGW, szukają innego modelu, innej misji, co można zauważyć np. w ich nazwach. Życie kulturalne, kultura jest osią życia społecznego naszego powiatu. Kultura jest czymś wokół czego mieszkańcy najchętniej się gromadzą. Kultura bazuje na dziedzictwie obszaru, na swoich korzeniach, ale też korzysta ze zdobyczy świata współczesnego, idzie z duchem czasu. Żyjemy w czasach, kiedy dochodzi do zrównywania wielu wskaźników jakości życia, wykształcenia, jesteśmy tacy sami, nie warto dzielić się ze względu na wiek, płeć. Kongres zakończyliśmy zawołaniem „Precz ze stereotypami, róbmy swoje”! Mamy nadzieję, że nikomu nie zabraknie energii do dalszych działań, a udział w Kongresie tylko utwierdził wszystkich w przekonaniu, że to co robią jest niezwykle istotne.

Ostatnim punktem wydarzenia był występ lubelskiego kabaretu Fifa-Rafa, który ze swym programem świetnie wpisał się w tematykę stereotypów płci.

Dziękujemy,  że byliście z nami w tym dniu! I KULTURA!

Kongres został sfinansowany ze środków Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” oraz Powiatu Radzyńskiego w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Fot.: p. Artur Dadasiewicz, LGD „Zapiecek”