Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski

Przykłady z Polski.

  • Jak rozumiane jest pojęcie smart villages przez mieszkańców wsi?
  • Jakie mechanizmy działają na demarginalizację obszarów wiejskich?
  • Czy istnieją różnice w rozumieniu koncepcji smart villages przez różne grupy mieszkańców wsi?
  • W jaki sposób zaprogramować wsparcie smart villages w kolejnych latach?
  • Jakie są niezbędne zasoby do realizacji smart inicjatyw?
  • Jaki jest wpływ rozwiązań inteligentnych na otoczenie?
  • Co gwarantuje trwałość smart rozwiązań na wsi?
  • Czym różnią się i w czym są podobne koncepcje smart villages i smart city?
  • Co zrobić, by polskie wsie stały się miejscem przyjaznym dla życia?

– na te i inne pytania starali się odpowiedzieć w monografii „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski” jej autorzy – Sławomir Kalinowski, Łukasz Komorowski i Anna Rosa, pracownicy Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Książka jest efektem pogłębionych badań prowadzonych w 10 gminach, skąd pochodzą laureaci i uczestnicy konkursu „Moja SMART wieś” prowadzonego przez Instytut przy współudziale Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Podjęta tematyka wynika z toczącej się dyskusji dotyczącej wzrostu efektywności działań polityk rozwoju obszarów wiejskich oraz poszukiwań nowych podejść do ich programowania na poziomie lokalnym. Są one również efektem rosnącego poczucia, że konieczna jest nie tylko efektywniejsza realizacja celów zrównoważonego rozwoju, ale też zmniejszanie dysproporcji w wymiarze społecznym i ekonomicznym pomiędzy wsią a miastem. Dodatkowo w ostatnich miesiącach w różnych formach przekazu usłyszeć można o „smart villages”, „smart wsiach” czy „wsiach inteligentnych”. Przeważnie towarzyszy temu pojęciu pytanie o to, co w ogóle kryje się za tym hasłem, jak taka wieś wygląda, jakie cechy powinna posiadać oraz co powinni robić mieszkańcy, by móc mówić o swojej miejscowości w kategorii smart? Co więcej, okazuje się, że instrument Smart Village będzie objęty wsparciem finansowym w projektowanej Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2021-2027. Jednak wcale nie oznacza to, że wiemy o tej koncepcji już wszystko – wciąż wiele pytań pozostawało bez odpowiedzi. W związku z tym w 2020 r. pracownicy naukowi z Zakładu Ekonomii Wsi, funkcjonującego w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk postanowili pojechać w teren i na podstawie wielu rozmów z mieszkańcami, liderami lokalnymi i samorządowcami poszukać odpowiedzi na postawione pytania.

Książka dostępna jest w pełnej wersji pod adresami:

http://www.irwirpan.waw.pl/805/publikacje/koncepcja-smart-villages-przyklady-z-polski

oraz

https://www.researchgate.net/publication/354778065_Koncepcja_smart_villages_Przyklady_z_Polski.