Nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 23.04.2019 r. do 07.05.2019 r. na operacje w zakresie Rozwijanie działalności gospodarczej.

Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.