KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na „Działania międzypokoleniowe służące integracji społecznej” oraz „Publikacje”.

Termin składania wniosków: 27.11.2017 – 11.12.2017 r.

Szczegóły w zakładce Nabory->Ogłoszenia