Kolejna umowa podpisana!!

W dniu 12.01.2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa o przyznanie pomocy przez Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych na realizację operacji pn. ,, Budowa infrastruktury rekreacyjno – turystycznej na szlaku Greenways w miejscowości Sętki”. Powyższa operacja realizowana będzie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Serdecznie gratulujemy!!