IV nabór do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” podpisuje umowy

W ramach projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” 23 osoby z obszaru działania
Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” podpisały umowę o udzielenie wsparcia finansowego i
otrzymały dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W I naborze dotację otrzymało 7 uczestników, w III – również 7, natomiast w ostatnim IV naborze – 9 uczestników projektu. Dodatkowo uczestnicy projektu otrzymali wsparcie pomostowe w wysokości 900 zł/msc. wypłacane przez 12 miesięcy oraz doradztwo specjalistyczne na każdym etapie prowadzenia działalności.
Przedsiębiorcom gratulujemy i życzymy sukcesów!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.