Integracja sołtysów z obszaru LGD Zapiecek początkiem wyzwań i nowych działań

13-14 listopada 2019 r. zapisał się w pamięci aktywistów samorządowych z poszczególnych sołectw, jako inspiracja do współpracy, poznawania i skutecznych działań.  Czterdziestoosobowa grupa ciekawych świata sołtysów, odwiedziła rejony Przemyśla, gdzie poznawała dobre praktyki w obrębie samorządności i pozyskiwania środków na nowe przedsięwzięcia. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili innowacyjne przedsiębiorstwa np. „Ogródek piwny” w Orłach, place zabaw, wyposażenie świetlic, odrestaurowane zabytki sakralne, poaustriackie  cmentarze, jak też ciekawe historycznie miejsca w samym Przemyślu i jego otoczeniu. Grupa odwiedziła wioskę Fantasy w Kuńkowcach, Fort Łętownię, Wieżę Dzwonów i Fajek, Zamek w Krasiczynie oraz z przewodnikiem poznawała Starówkę  w Przemyślu. Bardzo gościnny okazał się Ośrodek „Sadaro” w Rokszycach, który zachęcał do smakowania przepysznych potraw przy dźwiękach miejscowej kapeli. Spotkanie z Wójtem Krasiczyna Panem Tadeuszem Bobkiem oraz wiceprezesem LGD „Ziemia Przemyska”, dostarczyło uczestnikom wiedzy, refleksji i  motywacji do dalszych działań. Niezwykle interesującą postacią okazała się Pani Maria Jakubowska, sołtys wsi Grochowiec oraz zwyciężczyni nagrody „Sołtys Roku 2014”. Pani Maria nie tylko dzieliła się z uczestnikami wyjazdu swoją wiedzą i doświadczeniem, ale też była pilotem i opiekunem grupy przez większą część pobytu. Zauważyć należy niezwykłą kreatywność sołtysów, przedstawicieli poszczególnych Gmin Powiatu Radzyńskiego ich postawę, otwartość i życzliwość. Cieszymy się, iż tak wspaniali ludzie wchodzą w skład naszych samorządów.

Wyjazd zorganizowany w ramach realizacji operacji własnej Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” pt. „Kierunek dobre praktyki” – wyjazdy studyjne dla mieszkańców obszaru LGD „Zapiecek”. Celem operacji jest wzmocnienie kapitału społecznego obszaru LGD „Zapiecek” oraz wsparcie procesu sieciowania lokalnych liderów poprzez organizację wyjazdów studyjnych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD „ZAPIECEK”.