Informacja dotycząca operacji własnych

Informujemy, że do LGD „Zapiecek” nie wpłynęło żadne zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnych.