Informacja dotycząca operacji własnej

Informujemy, że żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania INFORMACJI NR 1/OW/2022 O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA „ZAPIECEK” na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl nie zgłosił zamiaru realizacji  operacji własnej.