ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2020

Informujemy, że w dniu 9 kwietnia 2020 r.  zakończyliśmy nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie „Rozwijanie działalności gospodarczej” – operacja ukierunkowana na innowacje.

Rozwijanie działalności gospodarczej – operacja ukierunkowana na innowacje (nabór 1/2020):

  • liczba złożonych wniosków – 3
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 477 726,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 200 000,00 zł