ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE 1/2019

Informujemy, że w dniu 7 maja 2019 r.  zakończyliśmy nabór  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 1/2019):

  • liczba złożonych wniosków – 10
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 787 598,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 000 000,00 zł