ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 14 maja zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018):

  • liczba złożonych wniosków – 17
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 360 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 880 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 3/2018):

  • liczba złożonych wniosków – 10
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 324 440 ,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 1 660 000,00 zł

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na latach 2014-2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.