ILOŚĆ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORACH

Informujemy, że w dniu 18 stycznia 2021 r. zakończyliśmy nabory  wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór 1/2021):

  • liczba złożonych wniosków – 10
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 800 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 320 000,00 zł

Podejmowanie działalności gospodarczej – utworzenie nowego przedsiębiorstwa w obszarze turystyki (nabór 2/2021):

  • liczba złożonych wniosków – 1
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 80 000,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 80 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 3/2021):

  • liczba złożonych wniosków – 7
  • wartość wnioskowanego wsparcia – 1 338 463,00 zł
  • limit dostępnych środków w ramach naboru – 451 394,44 zł